Vielse

Tidspunktet for vielsen aftaler I med kirkekontoret.

Inden vielsen skal der udstedes en prøvelsesattest. I udfylder digitalt med NemID en ægteskabserklæring via borger.dk, og på grundlag heraf udstedes prøvelsesattesten. Når denne er modtaget, afleveres den til  kirkekontoret. Bemærk, at prøvelsesattesten højst må være udstedt fire måneder før, vielsen finder sted. 

I giver oplysninger om de to vidner, der skal være til stede ud over præsten. Vidnerne registreres med navn og adresse.

Inden vielsen mødes I med præsten til en vielsessamtale. Ved dette møde fortæller præsten bl.a. om vielsesritualet. 

Der kan foretages kirkelig vielse, hvis blot den ene part er medlem af Folkekirken. 

Pyntning af kirken ved vielser 
Pyntning aftales med kirketjeneren eller graveren ved den pågældende kirke. 

I er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret for nærmere oplysninger.

På folkekirken.dk finder I mange nyttige informationer om vielse.

 
 

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse