Navngivning

Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder. 

Ønsker forældrene navngivning uden dåb, afgives en anmodning om navngivning digitalt via www.borger.dk. Begge forældre skal underskrive anmodningen, hvis de har fælles forældremyndighed.

 
 

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse