Navneændring

Ved ønske om ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn udfylder, betaler og indsender man som udgangspunkt en ansøgning digitalt via www.borger.dk. Er det af en eller anden grund ikke muligt, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret, som kan være behjælpelig med oplysninger og vejledning.

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis indtil 3 måneder efter vielsen, mens der for øvrige navneændringer må påregnes et gebyr på 505 kr.

Bemærk, at gebyret skal være indbetalt, før sagsbehandlingen påbegyndes. Hvis ansøgningen ikke kan imødekommes, tilbagebetales gebyret ikke. Det kan derfor være en god idé selv at undersøge, om man har ret til det nye navn.

Læs mere herom på Ankestyrelsens hjemmeside, hvor der findes lister over godkendte fornavne og frie efternavne samt links til relevant lovgivning.

 
 

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse