Dåb

Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder. 

Ønsker forældrene navngivning ved dåb, henvender de sig på kirkekontoret og træffer aftale om, hvornår og i hvilken kirke dåben skal finde sted. Dåben foregår i forbindelse med søndagens gudstjeneste.

Inden dåben mødes forældrene med præsten til en dåbssamtale. Ved dette møde fortæller præsten om dåbens betydning og om dens ritual. Forældrene oplyser senest i forbindelse med dåbssamtalen, hvad barnet hedder eller skal hedde. Desuden oplyser de, hvem der skal være barnets faddere (navn og adresse). Der skal registreres mindst to og højst fem faddere, som skal være personer, der er døbt og over konfirmationsalderen (ca. 14 år).

Du finder en liste over godkendte drenge- og pigenavne på Ankestyrelsens hjemmeside.

 
 

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse