Medarbejdere - Hornbæk Sogn

Kirkekontor

Kordegn Reelika Raadik Christensen

E-mail: rerc@km.dk

Tlf. 86 42 02 60

Træffes tirsdag 11-14, onsdag 14-17 og fredag 9-14.

Graver Hanne Mose

tlf.: 86 41 06 27, træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.00
e-mail: hornbakgraver@defemsogne.dk

Kirketjener

Rasmus Cortsen
tlf.: 22 97 11 70
e-mail: rasmcort@gmail.com

Organist Thomas Ede

tlf.: 28 35 26 57
e-mail: thomas_ede@hotmail.com

Kirkesanger Reelika Raadik Christensen

tlf.: 28 40 98 37
e-mail: reelikaraadik@hotmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder

Allan Møller Wiinberg

Tlf. 29 72 48 82

E-mail: allan@defemsogne.dk