Medarbejdere - Hornbæk Sogn

Graver Hanne Mose

tlf.: 86 41 06 27, træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.00
e-mail: hornbakgraver@defemsogne.dk

Kirketjener

Rasmus Cortsen
tlf.: 22 97 11 70
e-mail: rasmcort@gmail.com

Organist Thomas Ede

tlf.: 86 19 89 90 eller 28 35 26 57
e-mail: thomas_ede@hotmail.com

Kirkesanger Reelika Raadik Christensen

tlf.: 28 40 98 37
e-mail: reelikaraadik@hotmail.com

Sognegårdsmedarbejder Lis Henriksen

tlf.: 28 71 95 47
e-mail: koustedgaard@olesen.mail.dk