Kirkekontoret

Hornbæk Kirkevej 7
8920 Randers NV
tlf. 86 42 02 60 
e- mail: rerc@km.dk

Kordegn Reelika Raadik Christensen

Træffes

tirsdag kl. 11-14, 
onsdag kl. 14-17
fredag kl. 9-14

Du kan sende en sikker mail til kirkekontoret via følgende link: