Menighedsrådet - Tånum Sogn

Formand
Birthe Andersen 
Gl. Viborgvej 185
8920 Randers NV
tlf.: 86 45 44 48 eller  21 18 44 66
e-mail: vestfal@mail.dkvestfal@mail.dk

Næstformand
Maja K. Sørensen
Gl. Viborgvej 200
8920 Randers NV
tlf.: 86 45 48 57 eller 41 27 26 72
e-mail: info@smedebo.dk

Kirkeværge og kasserer
Albert Lundgaard 
Bjerregravvej 4
8920 Randers NV
tlf.: 86 45 42 08 eller 51 86 02 08 
e-mail: lundgaard9@gmail.com

Kontaktperson
Lilian Hundborg
Gjandrup Byvej 5A
8920 Randers NV
tlf. 26 24 65 53

Menigt medlem:
Kirsten Sørensen
Kløruptoften 6
8920 Randers NV
tlf.:  51 73 64 34
e-mail: kjsoerensen@gmail.com 

Pastoratets præster:
Dorte Jørgensen, kbf.

Nete Ertner Rasmussen

Medarbejderrepræsentant:
Thomas Ede
tlf.:  28 35 26 57
e-mail: thomas_ede@hotmail.com