Formand:
Elisabeth Kirstine Jensen
Tinghøjvej 26
8920 Randers NV
tlf.: 86 44 31 05 eller 21 16 18 26
e-mail: elkijen@gmail.com


Næstformand og kontaktperson:
Karen Hanna Christensen
Panvej 32
8960 Randers SØ
tlf.: 86443081
e-mail: karenhannac@gmail.com;

Kasserer:
Johannes Ulrik Vestergaard
Houmarksvej 75
8920 Randers NV
tlf. 86 44 31 62 eller 89 38 14 74
e-mail: mail@krogsager.dk;

Kirkeværge:
Inger Kirstine Lundby Braad
Midtvejs 6
8920 Randers NV
tlf. 86 44 32 45 eller 29 62 56 91
e-mail: ingerbraad@gmail.com 

Menigt medlem:
Anette Gammelgaard Fisker
Tinghøjvej 96
8920 Randers NV
tlf. 61 54 75 05
e-mail: anettegfisker@gmail.com

Pastoratets præster:
Dorte Jørgensen, kbf.

Nete Ertner Rasmussen

Medarbejderrepræsentant:
Edel Koch Nielsen
tlf.: 86452315 eller 23206251
e-mail: edel.kock@gmail.com