Menighedsråd - Kousted Sogn

Formand
Svend Olesen
Vindingholmvej 13
Kousted
8920 Randers NV
tlf.: 86 44 34 62 /24 49 10 52
e-mail svendb@olesen.mail.dk

Næstformand og kasserer 
Annie Barthels Langhoff
Ørrildvej 89, Kousted
8920 Randers NV
tlf.: 86 44 34 51 eller 50 82 34 75
e-mail anniekjeld@gmail.com

Kirkeværge
Anders Lundby Andersen
Hovedvejen 13
Kousted 
8920 Randers NV
tlf.: 86 44 32 84 eller 22 31 34 34
e-mail anma@andersen.mail.dk

Menige medlemmer
Else Bundgaard Haun
Vindingholmvej 16
Kousted 
8920 Randers NV
tlf.: 86 44 32 09 eller 51 86 32 09
elsehaun@gmail.com

Pastoratets præster:
Dorte Jørgensen, kbf.

Nete Ertner Rasmussen

Medarbejderrepræsentant:
Edel Koch Nielsen
tlf.: 86 45 23 15 eller 23 20 62 51
e-mail: edel.kock@gmail.com