De fem sogne

Femsognspastoratet De Fem Sogne består af fem selvstændige sogne. Hvert sogn har sit menighedsråd, sine medarbejdere, sin kirke og kirkegård.

De fem sogne har imidlertid også en række fælles aktiviteter, bl.a. femsogns-menighedsrådsmøder og kirkebilsordning for alle fem sogne. Og ikke mindst har de den fælles sognegård, der ligger i Hornbæk Sogn.
Vælg i venstre spalte, om du ønsker oplysninger om et af sognene eller fællessognsoplysninger.